Ministeri de Territori i Urbanisme

Departament de Territori

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR D'ORDENAMENT TERRITORIAL 1
ADMINISTRATIU DE SUPORT I MANTENIMENT 1
CAP AREA CONSERVACIÓ EXPLOT.CARRETE 1
CAP AREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT 1
CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS 1
CAP D'AREA D'OBRA PÚBLICA 1
CAP D'UNITAT CONSERVACIÓ EXP CARRET 1
CONSERGE 1
ENCARREGAT DE CUNETES I SENYALITZAC 1
ENCARREGAT DE REFECCIÓ DE FERMS 1
ENCARREGAT DEL TALLER MECÀNIC 1
ENCARREGAT D'OBRA PÚBLICA 1
ENCARREGAT MAGATZEM MANTEN CARRETER 1
INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES 1
MAQUINISTA 9
MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL 26
MECÀNIC 6
MECÀNIC DE DIAGNOSIS  1
MECÀNIC DE DIAGNOSIS DE VEHICLES INDUSTR 1
MECÀNIC DIAGNOSI VEHICLES LLEUGERS 1
OPERARI DE CARRETERES 21
OPERARI DE MANTENIMENT 33
RESPONSABLE CONSERVACIÓ CARRETERES 1
RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE TERRITORI 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU EXPLOT.CARRTERES 1
TECNIC COORD. SEGUR. PAISAT I IMATG 1
TECNIC DE DELINEACIO 1
TECNIC D'OBRES PUBLIQUES 2
TECNIC PLANIFICACIO I OCUPACIO TERR 1

Departament d'Urbanisme

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTORA D'URBANISME 1
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T. 1
CAP D'AREA DE CARTOGRAFIA 1
CAP D'ÀREA D'EDIFICACIÓ PÚBLICA 1
CAP D'ÀREA D'URBANISME 1
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS 1
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI 1
SECRETARI/A DE MINISTRE/A 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILITT 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETARIA OT 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T. 5
TÈCNIC CARTÒGRAF 1
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME 2
TÈCNIC DE RISCOS NATURALS 1
TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA 2
TÈCNIC D'EDIFICACIÓ PÚBLICA 1
TÈCNIC D'OBRES I PROJECTES 1
TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRÀF. 1