Cap de Govern

LLOC DE TREBALL SALARI BRUT MENSUAL SALARI BRUT ANUAL  
CAP DE GOVERN 7.146,16 € 92.900,08 €  
SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE 5.628,00 € 73.164,00 €  
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRASPORTS I MOBILITAT 5.628,00 € 73.164,00 €  
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I TELECONUNICACIONS 5.628,00 € 73.164,00 €  
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.181,87 € 67.364,31 €  
SECRETÀRIA GENERAL 5.181,87 € 67.364,31 €  
CAP DE GABINET 5.628,00 € 73.164,00 €  
CAP DE PROTOCOL 5.181,87 € 67.364,31 €  

 

Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRA 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI ESTAT DIVERS. ECONO. INNO 5.181,87 € 67.364,31 €
SECRETARI ESTAT ECONOMIA I EMPRESA 5.181,87 € 67.364,31 €

 

Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI ESTAT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 5.181,87 € 67.364,31 €

 

Ministeri de Turisme i Comerç

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38 € 78.979,94 €

 

Ministeri de Finances

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS FINANCERS INTERNACIONALS 5.181,87 € 67.364,31 €

 

Ministeri d'Afers Exteriors

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRA 6.075,38 € 78.979,94 €

 

Ministeri de Justícia i Interior

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38€ 78.979,94€
SECRETARI D'ESTAT JUSTICIA INTERIOR 5.181,87€ 67.364,31€

 

Ministeri de Territori i Urbanisme

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38 € 78.9798,94 €

 

Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRA 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS SOCIALS 5.181,87 € 67.364,31 €
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA 5.181,87 € 67.364,31 €

 

Ministeri de Salut

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRA 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI ESTAT DE SALUT 5.181,87 € 5.181,87 €

 

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Portaveu del Govern

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRE 6.075,38 € 78.979,94 €

 

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

LLOC DE TREBALL SALARI MENSUAL BRUT SALARI BRUT ANUAL
MINISTRA 6.075,38 € 78.979,94 €
SECRETARI D'ESTAT DE JOVENTUIT I ESPORTS 5.181,87 € 67.364,31 €