Ministeri d'Afers Exteriors

Introducció d'Ambaixadors

LLOC DE TREBALL PLACES
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS 1

Direcció General

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR GENERAL 1

Departament Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSUL 1
DIRECTOR/A AFERS JURID. INTER. RRHH 1
DIRECTOR AFERS MULTILAT.I COOPERACIÓ 1
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS 4
RESPONSABLE TECN. GESTIÓ PRESS. ADM 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR 2
AMBAIXADOR/A 2
CONSELLER/A 5
MINISTRE/A CONSELLER/A 7
PRIMER/A SECRETARI/A 4
SEGON/A SECRETARI/A 2
TERCER/A SECRETARI/A 11

Departament Afers Bilaterals i Consulars

LLOC DE TREBALL PLACES
AMBAIXADOR NO RESIDENT 5
AMBAIXADOR POLÍTIC 3
PRIMER/A SECRETARI/A 1
SEGON/A SECRETARI/A 3
TERCER/A SECRETARI/A 4

Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

LLOC DE TREBALL PLACES
JURISTA ESTRASBURG 1
RELACIÓ ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS 1
AMBAIXADOR POLÍTIC 1
AMBAIXADOR/A 1
CONSELLER/A 1
TERCER/A SECRETARI/A 3