Ministeri de Justícia i Interior

Secretaria d'Estat de Justícia i interior

Departament de Justícia i Interior

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT JUSTÍCIA INTERIOR 1
DIRECTORA DE JUSTÍCIA I INTERIOR 1
CAP D'ÀREA JUSTÍCIA JUV.MES.PENALS AL 1
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURID.INTE 1
CAP D'ÀREA DE MEDICINA LEGAL I FORE 1
CAP D'ÀREA D'ENTITATS JURÍDIQUES 1
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES 1
JURISTA D'INTERIOR 3
LLETRAT D'INTERIOR 5
METGE FORENSE 3
PSICÒLEG D'INTERIOR 1
REGISTRADOR CIVIL 1
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT 1
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONA 1
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB 1
TÈCNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENS. 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'INTERIOR 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL 1
TÈCNIC ATENCIÓ SOCIAL MENORS 1
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL 1
TÈCNIC D'INTERIOR 1
ADMINISTRATIU DE PASSAPORTS I NACIO 2
ADMINISTRATIU D'INTERIOR 2
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS 1

Departament de Policia

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR DE POLICIA 1
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA 2
ADMINISTRATIU DE POLICIA 6
ADMINISTRATIU DE POLICIA-CITACIONS 1
ADMINISTRATIU DE POLICIA - RESP MATERIAL 4
ANALISTA FINANCER 1
ASSESSOR JURÍDIC DE POLICIA 1
ASSISTENT DE DIRECCIÓ 1
CAP DEL GABINET JURÍDIC DE LA POLICIA 1
CAP D'INFORMÀTICA DE POLICIA 1
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES 1
NETEJA POLICIA 1
OPERARI DE MANTENIMENT DE POLICIA 4
PÈRIT FORENSE DE DELICTES TECNOLÒGICS 1
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA 1
PSICÒLEG DE POLICIA 1
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIÓ 1
RESPONSABLE MANTENIMENT POLICIA 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU - ARXIU 6
TÈCNIC ADMINISTRATIU - FORMACIÓ 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU - RRHH 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU POLICIA (DIRECCIÓ) 3
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - GABINET J 1
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - JUD. INV. 1
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - S. GRALS. 2
TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I RELACI. PÚBLIQU. 1
TÈCNIC INFORMÀTIC DE POLICIA 3
TÈCNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIÓ 10
TÈCNIC SUPORT POLICIA - INSPECCIÓ ARMES 1
TÈCNIC SUPORT POLICIA COOPERACIÓ INTL 2
TÈCNIC SUPORT POLICIA JUDICIAL 1
TÈCNIC SUPORT POLICIA SEGURETAT 7
AGENT DE POLICIA 186
AGENT DE POLICIA MAJOR 37
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF 1
COMISSARI DE POLICIA 1
COMISSARI MAJOR DE POLICIA 2
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF 1
INSPECTOR DE POLICIA 3
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA 6
SERGENT DE POLICIA 25
SERGENT MAJOR DE POLICIA 9
SERGENT MAJOR PRIMER 1

Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA. 1
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV. 1
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS 1
OPERADOR TELEFÒNIC DE BOMBERS 7
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS 3
TÈCNIC DE SUPORT DEL CCO 5
BOMBER 78
OFICIAL BOMBER 8
SOTSOFICIAL BOMBER 33
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA 3

Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGÈN. 1
CAP D'ÀREA COORDIN.GESTIÓ EMERGÈNCIES 1
CAP D'ÀREA IMPLANTACIÓ I PLANIFICACIÓ 1
TÈCNIC ADMINISTRAT. PROTECCIÓ CIVIL 1
TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 3
TÈCNIC DE SUPORT PROTECCIÓ CIVIL 1

Departament d'Immigració

LLOC DE TREBALL PLACES  
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ 1  
CAP D'ÀREA MÈDICA DE TREBALL 1  
CAP D'UNITAT D'IMMIGRACIÓ 1  
INFERMER ÀREA MÈDICA IMMIGRACIÓ 3  
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ 2  
METGE DE L'ÀREA MÈDICA DE TREBALL 3  
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIÓ 1  
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIÓ 2  
TÈCNIC DE SUPORT IMMIGRACIÓ 12  

Departament d'Institucions Penitenciàries

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIAR 1
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI  
ADMINISTRATIU DE PENITENCIARIA 2
EDUCADOR PENITENCIARI 1
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI 3
MONITOR ARTÍSTIC 1
OPERARI DE MANTENIMENT CENT. PENIT. 1
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT. 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI. 1
TÈCNIC RESPONSABLE SEGURETAT 1
AGENT PENITENCIARI 56
OFICIAL PENITENCIARI 2
SOTS OFICIAL PENITENCIARI 7
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA 4