Ministeri de Finances

Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI ESTAT AFERS FINANCERS INT 1
ADVOCAT FISCAL/FINANCER 4
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS 2
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES 1
TECNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES 2

Departament de Finances 

LLOC DE TREBALL PLACES
GESTOR PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA 1
SECRETARI/A DE MINISTRE/A 1
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES 1

Departament de Pressupost i Patrimoni

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI 1
CAP D'ÀREA CENTRAL DE COMPRES 1
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMONI 1
COMPRADOR 1
ENCARREGAT DE MAGATZEM 1
OPERARI DE MAGATZEM 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES 1
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI 4

Departament de Tributs i de Fronteres

LLOC DE TREBALL PLACES
ADMINISTRADOR 4
ADMINISTRADOR ADJUNT 2
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II 3
ADMINISTRATIU RR HH TRIBUTS 1
ADMINISTRATIU TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT 5
AGENT DE DUANA 74
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU 1
CAP D'ÀREA B.I. 1
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS 1
CAP D'ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTARIA 1
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ 1
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ 2
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS 2
CAP DE BRIGADA 8
COORDINADOR PROJECTE VIATOR 1
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT. 1
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES 1
DIRECTORA ADJ. AFERS JURÍD I RECAP. 1
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH. 1
INSPECTOR DE TRIBUTS 5
LLETRAT DE CONTENCIÓS 3
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS 1
RESPONSABLE DUANA 4
SOTS DIRECTOR DE DUANA 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE DUANA 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS-GESTIÓ 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS-RECAPT 4
TECNIC DE SUPORT DE TRIBUTS 1
TÈCNIC DE TRIBUTS 2
TÈCNIC DE TRIBUTS I JOC 3
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA 2

Departament d'Intervenció General

LLOC DE TREBALL PLACES
INTERVENTORA GENERAL 1
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES 2
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT 1
CAP D'ÀREA COMPTADURIA I TRESORERIA 1
INTERVENTOR DELEGAT 9
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT 5
TÈCNIC DE COMPTABILITAT 1
TÈCNIC DE SUPORT D'INTERVENCIÓ 2
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT 2

Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)

LLOC DE TREBALL PLACES
ADMINISTRATIU DE LA UIFAND 1
JURISTA UIFAND 1
RESPONSABLE DE LA UIFAND 1
TECNIC ANALISTA FINANCER UIFAND 6