Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

Secretaria d'Estat de Joventut Esports

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT D'ESPORTS 1
ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES 1
ADMINISTRATIU D'ESPORTS 1
AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS 1
CAP D'ÀREA ENT. ESPOR. I ESPORT ALT RENDI. 1
CAP D'ÀREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP 1
CAP D'ÀREA DE JOVENTUT 1
OPERARI CENTRALETA ESPORTS 1
OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES 6
RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS 1
TÈCNIC COEP 1
TÈCNIC DE JOVENTUT 1
TÈCNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT 1
TÈCNIC DE SUPORT GESTIÓ INSTAL·LAC. 1
TÈCNIC D'ESPORTS. 1
TÈCNIC D'ESPORTS  - ÀREA ESPORTS 1
TÈCNIC D'ESPORTS  - SERV.GRALS.ENT.ESPOR 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU JOVENTUT I VOLUNTARIAT 1

Departament de Patrimoni Cultural

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTORA DE PATRIMONI CULTURAL 1
ARQUEÒLEG 2
ARXIVER 2
ARXIVER DE GESTIÓ DOCUMENTAL 3
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO. 1
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL 3
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS. 1
AUXILIAR ARXIU NACIONAL 1
AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL 1
CAP D'ÀREA PATRIMONI CULTURAL 1
CAP D'ÀREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT 1
CAP D'ÀREA DE BÉNS MOBLES 1
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL 1
TÈCNIC ANTROPÒLEG 1
TÈCNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL 1
TÈCNIC DE BÉNS IMMOBLES 1
TÈCNIC DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 1
TÈCNIC DE RECERCA HISTÒRICA 3
TÈCNIC EN RESTAURACIÒ I CONSERVACIÒ 2
TÈCNIC INVENTARI I DOCUMENTACIÒ 2
TÈCNIC PATRIM.ARQUIT.URBAN.I PAISAT 1
TÈCNIC REPRODUC.DOCUMENTACIÒ ARXIUS 1
TÈCNIC RESTAURACIÒ I CONSERVACIÒ BM 3

Departament de Política Lingüística

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 1
CAP D'ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 1
NETEJA CULTURA 1
TÈCNIC ASSESSOR DE CATALÀ 1
TÈCNIC DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 7
CAP D'ÀREA DE LLENGUA CATALANA 1
CAP D'ESTUDIS ÀREA LLENGUA CATALANA 1
PROFESSOR ASSESSOR DE CATALÀ 8
PROFESSOR DE CATALÀ 11
TÈCNIC DEL LECTORAT 1

Departament de Promoció Cultural

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTORA DE PROMOCIÓ CULTURAL 1
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PÍBLICA 2
ADMINISTRATIU DE CULTURA 1
ADMINISTRATIU DE PATRIMONI CULTURAL 1
ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS CULTURA 1
BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PUBLICA 3
CAP D'ÀREA D'ACCIÓ CULTURAL 1
CAP D'ÀREA DE MUSEUS I MONUMENTS 1
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PÚBLICA 1
GUIA CULTURAL 12
GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA 6
GUIA CULTURAL D'ESTIU 16
OPERARI DE CONTROL 1
OPERARI DE MANTENIMENT 1
RESPONSABLE DE MUSEUS 1
SECRETÀRI/A DE MINISTRE/A 1
SUPORT BIBLIOTECARI 1
SUPORT DE CULTURA 1
SUPORT MUSEU 1
SUPORT SALA D'EXPOSICIONS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ACCIÓ CULTURAL 1
TÉCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA 1
TECNIC D'ACCIÓ CULTURAL 1
TÈCNIC DE MUSEUS I MONUMENTS 3
TÈCNIC DE SUPORT D'ACCIÓ CULTURAL 2
TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA 1
RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA 1