Serveis del Cap de Govern

Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS EUROPEUS 1
TÈCNIQUES EN AFERS EUROPEUS 5
TÈCNIC ADMINISTRATIU 1

Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT 1
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS I DE L'OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC 1
CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 2
TÈCNIC DE L’OFICINA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 8
TÈCNIC DE SUPORT EN METEOROLOGIA 1
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS 1
TÈCNIC DE TRANSPORTS 4
TÈCNIC EN AERONÀUTICA 1
CAP D'ÀREA MOBILITAT I PAVIMENTACIÓ 1
TÈCNIC CENATRA 1
TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT 1
INSPECTOR TÈCNIC OCUPACIÓ I REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 1
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS 3
TÈCNIC ADMINISTRATIU MOBILITAT PAVIMENT 2

Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT 1
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL 1
CAP AREA CENTRE DE SUPORT USUARIS 1
CAP AREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEIXEMENT 1
CAP D'AREA DE L'OSCEPA 1
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG 1
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT 1
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA 1
CAP D'UNITAT DE PROJECTES DE NEGOCI 1
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLOGIC 1
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI 1
CAP D'UNITAT SERVICE DESK 1
CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIO 1
CAPS DE PROJECTE 9
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI 6
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI 2 4
ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS 3
ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS 2 4
TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL 2
TÈCNIC DE FRONT OFFICE 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU 2
ADMINSTRATIU 1
TÈCNIC DE PROCESSOS 1
RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESS. INF. 1
RESPONSABLE DE L’OSCEPA 2
TÈCNIC DE SISTEMES 1
TECNIC ADMINISTRATIU DEL DSI 2

Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ 1
* CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 1
* TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 8

(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)

Secretaria General

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETÀRIA GENERAL 1
ADMINISTRADORA DEL BOPA 1
ADMINISTRATIU DEL BOPA 2
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC 2
ADMINISTRATIU GABINET JURIDIC - PROC. 1
CAP DEL GABINET JURÍDIC 1
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV 1
JURISTA DEL BOPA 1
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC 7
NUNCI 3
PROCURADOR 1
REPROGRAFIA 3
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA 2
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL 2
TECNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR. 1
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.ED 1
SERVEIS ECLESIÀSTICS 10

Gabinet del Cap de Govern

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP DEL GABINET DEL CAP DE GOVERN 1
RELACIO ESPECIAL GABINET CAP GOVERN 2
RELACIO ESPECIAL GABINET COMUNICACIÓ 4
SECRETÀRIA DEL CAP DE GOVERN 1
XÒFER OFICIAL 2
XÒFER REFERENT 1
TECNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN 1
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL 1
TECNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO 2
FOTÒGRAF 2
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA 1
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA 1
ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ 1
OPERADORS D'AUDIOVISUAL 1
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 1
 

Departament de Protocol

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP DE PROTOCOL 1
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL 1
TÈCNIC DE PROTOCOL 4