Procediment Objecte Finalitat Beneficiari
Crèdits Subvenció despeses per a Funcionament Atendre la totalitat de les seves obligacions Andorra Turisme SAU
  Subvenció despeses per a Funcionament Funcionament Organització Mundial del Turisme AND
  Contribució Funcionament Bureau International des Expositions
  Contribució Quota afiliació OMT
  Contribució   Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme
  Subvencio despeses per a Funcionament Funcionament Unió de Radioaficionats d'Andorra