Relació actualitzada subvencions
Procediment Projecte Import Entitat Beneficiària (sense ànim de lucre)
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament Construcció, dotació i posada en funcionament de quatre aules per millorar l’accés a l’educació del Centre – Institut a Sindian, Comunitat rural de Sindian, zona de Fogny Nord, regió de Baixa Casamance, sud de Senegal 39.927,47 € Mans Unides
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament Empoderament de la dona i seguretat alimentària a la illa de Ibo 40.000,00 € Fundació Ibo Àfrica
 
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament Contenció infants en risc d'exclusió a Bolívia
 
45.000,00 € Cooperand amb llatinoamèrica
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament Dotació d'un poble de Burkina Faso de plaques solars, un forn solar, una torre d'aigua i molins de gra 27.935,18 € Dalmates sense fronteres