Exercici Departament   Objecte Finalitat/descripció de l'autorització Beneficiari Import
2024 Protecció Civil i Gestió d’Emergències Projecte de formació a les escoles entitats col·laboradores de Protecció Civil i els voluntaris de Protecció Civil

L’objectiu és de formar els alumnes des de l’edat dels 11/12 anys fins als 16 anys i augmentar la resiliència de la ciutadania. També impartir formacions a altres entitats col·laboradores de Protecció Civil així com als voluntaris de Protecció Civil.

Creu Roja Andorrana 20.000€

 

 

Dades estadístiques

Exercici

Departament

Descripció tipus

Nombre de peticions

Nombre de denegats

% denegat

altres

__

__

__

NO APLICA

__

__

__

__