Procediment Objecte Finalitat Beneficiari
Ajuda al projecte de formació a les escoles  Serveis Augmentar el nombre d'habitants formats, com actuar en primers auxilis dins de la societat andorrana i fora Creu Roja Andorrana