Procediment Objecte Finalitat Beneficiari Import
Ajut econòmic Serveis La Unió de Radioficionats d'Andorra és una entitat d'utilitat pública, per acord del Govern del 9 de novembre del 2016, atès que entre les seves funcions es troba col·laborar amb les autoritats, i servir d'enllaç, en situacions de catàstrofes i emergències Unió de Radioaficionats d'Andorra 6.750 euros/any