Relació actualitzada subvencions

Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport

Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport

Procediment Tipus Finalitat Beneficiari
Restringit Subvenció/ajuda Promoure l’adquisició de vehicles automòbils eficientment energètics Les persones que desitgen adquirir un vehicle nou elèctric, híbrid o eficientment energètic
Restringit Subvenció Promoure l’ús del transport públic i ajudar a pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania pels efectes causats per la pandèmia i per la pujada de preus dels carburants Andorrans i residents d’entre 4 i 64 anys

 

Departament d'Ocupació i Treball

Procediment Tipus Finalitat Beneficiari
Restringit Subvenció/ajuda Minvar els efectes de la crisis sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 en els sectors que pateixen més afectació, adaptant les mesures d’ajuda als sectors que en cada moment es puguin veure més perjudicats degut a les conseqüències de la pandèmia mundial

La persona assalariada concernida per la suspensió temporal del seu contracte de treball o per la reducció de la jornada laboral, percep la prestació prevista calculada en funció del trams en el que es situï el seu salari fix.

Restringit Subvenció Fomentar la contractació de les persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina i que formen part dels col·lectius en una situació de més vulnerabilitat, amb la finalitat que aquests perfils professionals segueixin actius en el mercat de treball.

Empreses que desenvolupin legalment la seva activitat al Principat d’Andorra que contractin persones en recerca de feina inscrites al Servei d’Ocupació que formin part d’algun dels col·lectius destinataris del programa.

Entitats parapúbliques, els organismes autònoms, les societats públiques, les entitats socials sense afany de lucre que fan treballs per a la inclusió social o laboral al Principat d’Andorra i les empreses d’inclusió sociolaboral consisteix en el pagament de l’import del salari mínim vigent, més la part empresarial de cotització a la CASS durant

Contractació ordinària Ajuda Les formacions ocupacionals tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i perfeccionar competències professionals El Servei d’Ocupació ofereix a totes les persones inscrites al Servei d'Ocupació la possibilitat de dur a terme formacions ocupacionals i tallers de capacitació de manera totalment gratuïta. També en són destinatàries les persones que segueixen un programa de foment de la contractació mitjançant el sector públic o sector privat