Plans, Programes i Projectes Departament de Turisme i Telecomunicacions

Descripció Objectius
Pla Horitzó 2023 (H23) Es tracta d’un pla adaptat al nou escenari sorgit després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Per tant, el Govern, el 2020, amb la creació del Pla Horitzó 2023 (H23), que fixa les bases per a la recuperació i identifica les polítiques públiques que s’han de portar a terme per aconseguir generar riquesa i benestar, va incorporar altres objectius estratègics per al Ministeri. Aquests objectius així com les línies estratègiques i els projectes s’encabeixen dins de les accions i activitats del Ministeri de Turisme i Telecomunicacions formant part dels objectius del departament de turisme.