Descripció Dotació pressupostària Objectius
Pla estratègic nacional per a la implementació de l’Agenda 2030  

Aquest pla estableix com a prioritats principals:

 • La perspectiva de gènere com a eix transversal.
 • Mantenir una educació de qualitat promovent la ciutadania democràtica i els drets humans.
 • Consolidar el benestar social en una societat inclusiva i resilient.
 • Garantir la preservació del planeta per a les generacions futures en una societat connectada amb la natura.
 • Promoure l’obertura i la diversificació d’una economia sostenible.
 • Preservar l’estat de dret en una societat segura i pacífica.

Per aconseguir el Pla estratègic es preveu la creació del Grup de Treball Obert, format per representants de tots els sectors implicats, per promoure i coordinar les accions per a la implementació de l’Agenda 2030 i perquè es faci el seguiment de l’assoliment dels ODS.  

Pla Horitzó 2023 (H23)  

Es tracta d’un pla adaptat al nou escenari sorgit després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Per tant, el Govern, el 2020, amb la creació del Pla Horitzó 2023 (H23), que fixa les bases per a la recuperació i identifica les polítiques públiques que s’han de portar a terme per aconseguir generar riquesa i benestar, va incorporar altres objectius estratègics per al Ministeri.

Les iniciatives en les quals el Ministeri d’Afers Exteriors està implicat són:

 1. Pilar de benestar i cohesió social Iniciativa 3.4: Paisatge, biodiversitat i qualitat de vida
  1. Presentar la candidatura d’Andorra al Programa de la UNESCO sobre l’home i la biosfera. Comporta:
   • Organitzar sessions de comunicació pública.
   • Redactar els informes tècnics.
  2. Actuar per garantir el benestar i preservar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. Comporta: Formalitzar l’adhesió d’Andorra al Conveni de Washington (CITES)
 2. Pilar d’economia i innovació Nova orientació de la política turística: Accions associades que concerneixen el MAE:
  1. Promoure el turisme de proximitat. Comporta: Produir campanyes de promoció a Espanya i França inicialment, i a la resta d’Europa per l’hivern.
  2. Organitzar proves esportives internacionals, esdeveniments culturals i trobades internacionals. Comporta: Organització de la Cimera de caps d’Estat i de Govern (primavera del 2021).
 3. Avançar en el desenclavament geogràfic: Accions associades que concerneixen el MAE: Promocionar l’ús de l’aeroport Andorra - la Seu per establir vols regulars.
 4. Pilar d’aliances pel canvi Modernització de l’Administració: Accions que concerneixen el MAE:
  1. Simplificar i reduir els processos administratius.
  2. Reorganitzar els serveis administratius en funció dels objectius de l’acció del Govern.
 5. Mitigar les febleses de l’Estat. Accions que concerneixen el MAE: Reestructurar el deute públic que venç el 2022. Comporta:
  • Assegurar a curt termini el finançament del dèficit públic i crèdits avalats derivats de la COVID-19.
  • Elaborar un pla d’acció que inclogui els objectius del Govern en matèria de finançament (origen del finançament internacional).
  • Diversificar les fonts de finançament mitjançant institucions com el CEB i el BEI per incrementar els terminis de venciment per sobre dels tres anys.
 6. Política exterior: Accions que concerneixen el MAE:
  1. Adaptar la política exterior d’Andorra als objectius del Govern a curt i mitjà termini. Comporta: Incorporar les noves prioritats a l’acció exterior del Govern.
  2. Capitalitzar la xarxa resultant de la participació d’Andorra en la SEGIB. Comporta:
   • Identificar els millors actors iberoamericans amb els quals es poden centrar els àmbits d’acció del Govern.
   • Establir col·laboracions estratègiques per a l’assoliment dels objectius del Govern