Procediment Tipus Adjudicació en € Durada Entitat Data d’adjudicació Data finalització
Obert Serveis 31,14 euros (IGI inclòs) per allotjament turístic 1 any renovable d'any en any, fins el màxim permès per llei Review Rank, S.A. Actualment Shiji Information Technology Spain, SA 04/07/2018 Fins el màxim d'anys que estableix la Llei de contractació pública
Obert Serveis 34.657,11 euros (IGI inclòs euros) 1 any Idonia SLU 01/05/2021 30/06/2022
Obert Subministraments preu per lot Lot 1: 178,50 euros (IGI inclòs); Lot 2 : 178,70 euros (IGI inclòs); Lot 3 : 234,08 euros (IGI inclòs) 1 any i possibilitat de pròrroga 1 any més Senyalitzacions stop 01/01/2022 31-12-22 i possibilitat de pròrroga 31-12-23
Obert Inspecció dels Habitatges Ús Turístic Preu per inspecció completa realitzada a un HUT: 23,00 euros (IGI inclòs)e) Preu per revisió realitzada a un HUT: 14,00 euros (IGI inclòs) 1 any i possibilitat de pròrroga 1 any més Pirineu Inspecció i Control 01/01/2022 31-12-22 i possibilitat de pròrroga 31-12-23
Obert Serveis 17.000,00 euros (IGI inclòs) 1 mes Undatia Comunicació Andorra, S.L. juny del 2021 31 de maig del 2022