Caption
Nom Tipus d’ens Web de l’ens Tipus de relació/ normativa
Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. Societat pública coneguda sota la marca Andorra Business https://www.andorrabusiness.com/ Llei 22/2008, del 30 d'octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió SA.
Andorra Recerca + Innovació Fundació Privada del sector públic https://www.ari.ad/ Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.
Andorra Digital Ens públic https://andorra-digital.com/ Programa de Transformació Digital que enllaça amb el Pla Estratègic H23 per aconseguir una Transformació Digital necessària per Andorra.
Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra Entitat adscrita orgànicament, funcionalment i pressupostàriament al ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de marques, patents, símbols d’Estat i domini internet .ad https://www.ompa.ad/ Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), de 02/11/1995; Decret del 5 de desembre del 2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, del 2/11/1995; Decret per a la creació del Servei de Signes d'Estat i de les seves competències, de 22/07/1998; Decret d'atribució de competències al Servei de Signes d'Estat, de 06/09/2000.
Departament d’Estadística Departament adscrit orgànicament, funcionalment i pressupostàriament al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/ Decret de l’1 de juliol de 2009, d’estructuració dels ministeris del Govern; Llei 2/2013 de la funció de l’estadística pública; Decret del 22-7-2015 d’estructuració i funcionament del Departament d’Estadística; Decret 9-10-2019 d’estructuració del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa; Llei 29 2021- del 28 d2019octubre- qualificada de protecció de dades personals; Llei 13/2022 del Pla d’estadística 2022-2025; Decret 286/2022 programa estadístic anual 2022
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis Entitat de dret públic creada per llei l’any 1993 https://www.ccis.ad/ Decret legislatiu del 5-12-2018 sobre la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
Institut nacional de l'habitatge Organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia https://www.govern.ad/habitatge Llei 15 2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge