Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats

Relacions Institucionals

LLOC DE TREBALL PLACES
  0

Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI ESTAT EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 1

Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR SISTEMES EDUC., ENS. SUP. I REL. INTER. 1
ADMINISTRATIU DE CENTRAL D'EDUCACIÓ 8
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIÓ 1
ADMINISTRATIU DE RECEPCIÓ EDUCACIÓ 1
ADMINISTRATIU DE RÈGIM INTERIOR 1
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR 1
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPER. 1
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ 1
CAP D'UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA.  1
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR 1
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLÍT.EDUCATIVA C.E 1
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT 1
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR 1
SECRETARI/A DE MINISTRE/A 1
SUPORT CENTRAL EDUCACIÓ 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU ENS. SUPERIOR 1
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS 1
CAP D'ÀREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA 1
RESP.FORMACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS 1
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS 3
TÈCNIC PEDAGGIC 1

Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA 1
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR 12
ADMINISTRATIU SUPORT CENT. ESCOLAR 1
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO 1
TÈCNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA 1
CAP D'ÀREA FORMACIÓ ANDORRANA CATALÀ 1
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN 9
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. 9
COL·LABORADOR EDUCATIU 93
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. ESPANYOL 7
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. FRANCÈS 49
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE. 8
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI 4
MESTRE 263
MESTRE D'ANGLÈS 11
MESTRE DE CASTELLÀ 4
MESTRE DE MÚSICA 10
MESTRE DE PLÀSTICA 11
MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA 18
PROFESSOR CIÈNCIES FÍSIQUES I NATUR. 16
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS 36
PROFESSOR COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 3
PROFESSOR D'ANGLÈS 20
PROFESSOR DE BIOLOGIA 1
PROFESSOR DE CASTELLÀ 20
PROFESSOR DE CATALÀ 55
PROFESSOR DE CIÈNCIES 4
PROFESSOR DE DIBUIX 1
PROFESSOR DE FILOSOFIA 6
PROFESSOR DE FÍSICA I QUÍMICA 1
PROFESSOR DE FRANCÈS 20
PROFESSOR DE LLATÍ 1
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES 23
PROFESSOR DE SUPORT 6
PROFESSOR DE TECNOLOGIA 14
PROFESSOR D'ECONOMIA 2
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA 15
PROFESSOR D'EDUCACIÓ MUSICAL 12
PROFESSOR D'INFORMÀTICA 2
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLÀSTICA 13
PSICOPEDAGOG 22
TÈCNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI 4
TÈCNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS. 5

Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT 1
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR 1
CAP D'ÀREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ 1
DOCUMENTALISTA 1
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS 4
CAP D'ÀREA GESTIO PERS.EDUCA. I DESEN. 1
CAP D'ÀREA DE RECURSOS PEDAGÒGICS 1
CAP D'ÀREA D'ORDENAMENT CURRICULAR 1
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ MATERNAL 1A ENS. 1
INSPECTOR EDUCATIU 7
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS 2
TÈCNIC ESPECIALITZAT EDUCACIÓ SOCIAL 5
TÈCNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR. 3
TÈCNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA 2
TÈCNIC PEDAGÒGIC 13

Departament de F.P., al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR FORM.PROF. FORM.ADULT REC.EDUCA 1
ADMINISTRATIU D'ESPORT EXTRAESCOLAR 1
ADMINISTRATIU FORMACIÓ LLARG DE LA VIDA 1
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL 1
CAP D'ÀREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU 1
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE 1
RESPONSABLE DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 1
TÈCNIC DE SUPORT DE MICROINFORMÀTICA I XARXES 1
TÈCNIC DE SUPORT OPERADOR XENA 1
TÈCNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR 1
TÈCNIC INFORMÀTIC 1
TÈCNIC OPERADOR XENA 1
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ D'ADULTS 1
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG  VIDA 1
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. 2
COL·LABORADOR EDUCATIU 4
DIRECTOR DE FORMACIÓ D'ADULTS 1
DIRECTOR F.PROF., F.LLARG VIDA.I.T. 1
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI 2
MESTRE 6
MESTRE D'ANGLÈS 1
PROFESSOR ACT.ESP. I LLEURE 4
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS 3
PROFESSOR D'ANGLÈS 4
PROFESSOR D'ANIMACIÓ PEDAGÒGICA 3
PROFESSOR DE CASTELLÀ 4
PROFESSOR DE CATALÀ 3
PROFESSOR DE CIÈNCIES 5
PROFESSOR DE COMUNICACIÓ 2
PROFESSOR DE FRANCÈS 3
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES 1
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA 3
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA 5
PROFESSOR D'INFORMÀTICA 1
PROFESSOR ESTÈTICA COSMÈTICA PERFUM 3
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES 5
PROFESSOR MÓN LABORAL 2
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS 4
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGÜE 5
PROFESSOR TÈCNIC CURES AUXIL. INFERMERIA 3
PROFESSOR TÈCNIC SOCIOCOMUNITARI 2
TÈCNIC PEDAGÒGIC 5

Departament d'Ensenyament Superior i Recerca

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR ENS.SUP.I RECERCA 1
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE DADES 1
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPERIOR 1
CAP D'ÀREA DE RECERCA 1
CAP D'ÀREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR 1
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DADES 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU RECON. TITULAC 1
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS 2
TÈCNIC D'ENSENYAMENT SUPERIOR 1
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I RECERCA 1
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS 2
TÈCNIC PEDAGÒGIC 1