Ministeri d'Afers Exteriors

Introducció d'Ambaixadors

LLOC DE TREBALL PLACES
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS 1

Direcció General

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR GENERAL 1

Departament Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans

LLOC DE TREBALL PLACES
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS 5
AMBAIXADOR/A 1
CONSELLER/A 5
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSUL 1
DIRECTOR/A AFERS JURID. INTER. RRHH 1
DIRECTOR/A D'AFERS MULTILATERALS I COOPE 1
DIRECTORA GENERAL MIN. AFERS EXTERIORS 1
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS 1
MINISTRE/A CONSELLER/A 8
PRIMER/A SECRETARI/A 4
RESPONSABLE TECN. GESTIÓ PRESS. ADM 1
SEGON/A SECRETARI/A 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR 2
TERCER/A SECRETARI/A 15

Departament Afers Bilaterals i Consulars

LLOC DE TREBALL PLACES
AMBAIXADOR NO RESIDENT 10
AMBAIXADOR POLÍTIC 3
PRIMER/A SECRETARI/A 1
SEGON/A SECRETARI/A 3
TERCER/A SECRETARI/A 3

Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

LLOC DE TREBALL PLACES
AMBAIXADOR POLÍTIC 1
AMBAIXADOR/A 1
CONSELLER/A 1
JURISTA ESTRASBURG 1
RELACIÓ ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS 1
TERCER/A SECRETARI/A 3