Transparència

Els elements d'informació del Portal de Transparència s'han agrupat en 4 apartats d'informació, seguint el que proposa la Llei de transparència en l’article 4 de llistats mínims d’informació, per a facilitar-li l'accés a la informació que desitja consultar d'entre el que la Llei disposa com publicable activament. Aquests apartats són:

· Organització i informació institucional
· Informació pressupostària i gestió
· Informació econòmica
· Informació a la ciutadania

QUÈ ÉS LA TRANSPARÈNCIA?
La transparència és un dels principis fonamentals que ha de presidir l'actuació dels poders públics. L'objectiu, que els òrgans i institucions públiques facin visible als ciutadans la informació sobre la seva gestió amb rigor, veracitat i objectivitat.

PER QUÈ?
Perquè el ciutadà té dret a estar informat dels assumptes públics i saber com es gestionen, i és un dels pilars en els quals es basa l'actuació diària d'aquest Govern. Només quan els ciutadans coneixen com es prenen les decisions que els afecten i com s'utilitzen els fons públics, poden prendre part amb solvència en els assumptes públics.

 

COM?
A través d'aquest Portal de Transparència en el qual es publica de manera permanent i actualitzada la informació rellevant sobre la gestió del Govern.

El Portal està dissenyat perquè els ciutadans pugueu accedir de manera senzilla a la informació, com per exemple, als contractes signats pel Govern, les subvencions que ha atorgat en els últims anys, etc.

En aquesta primera etapa de transparència, i seguint el mandat legal de poder efectuar la interrelació amb la ciutadania fent servir els mitjans electrònics, les tecnologies de la informació i la comunicació posats a la seva disposició per part de l’Administració, us fem avinent que algunes aplicacions i les informacions que contenen estan en fase de millora, i a mesura que es vagi desenvolupant la transformació digital de l’Administració, la informació aquí continguda anirà evolucionant per a fer-la cada dia més entenedora, segura, fàcil i reutilitzable. 

 

El més destacat

Estadística del personal del sector públic. Any 2022

El personal de l’Administració General a 31/12/2022 totalitza 2.772 persones, el que suposa un increment de l’1,1% respecte a l’any anterior. Quant al cos, destaquen principalment el d’Ensenyament, amb un 36,0% del total del personal de l’Administració i el General, amb un 35,3%. Document relacionat : https://sig.govern.ad/SIGDDE.Public/Files/Documents/Notes_premsa_noticies/A137_20240325_A.pdf

Andorra-Unió Europea

L'acord íntegre ja és públic!

Pressupost del Sector públic per a l’exercici 2023

Es presenta la informació del Pressupost d’ingressos i despeses del sector públic per a l’exercici 2023, que inclou l’Administració pública i les societats públiques participades per l’Administració pública, segons la classificació per sectors i subsectors institucionals

Publicacions recents

 • Notícies de Govern

  Aquí podreu trobar les darreres novetats i informacions del Govern publicades. Aquestes estan ordenades des de les més recents fins a les més antigues publicades al Web de Govern.
 • S’aprova el Codi de conducta dels membres del Govern i alts càrrecs

  el Consell de Ministres ha aprovat el Codi de conducta dels membres del Govern i alts càrrecs, un text que estableix les normes de conducta i els principis ètics que s’han de complir per assegurar les normes de bon govern i l’exercici de les funcions amb la màxima transparència, integritat i eficiència.
 • Acord d'associació Andorra-Unió Europea

  Aquí pots estar al corrent de tot sobre el procés de negociació amb la Unió Europea amb l’objectiu de fer front als reptes del futur i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans a mitjà i llarg termini
 • Darreres notes de premsa d'Estadística-Govern

  Catàleg de publicacions del Departament d’Estadística objectes de comunicació, amb les publicacions més destacades i amb l'opció d'ordenar per data i seleccionar per període de publicació.

Últimes normes aprovades